Kako da verujem u sebe

20 Mar

Da bi ste bili samouvereni, odnosno da bi ste verovali u sebe, morate na prvom mestu da budete sigurni u svoj lični identitet i da u svakom trenutku verujete u sebe, uprkos okolnostima koje se odvijaju oko vas, u vašoj sredini i koje utiču na vas i vaš život.

Veru u sebe, steknite neprestanim radom na sebi i usavršavanjem, kako u fizičkom, tako i u psihičkom smislu. Neprestano činite sebe boljim, ali ne boljim isključivo za sebe i prema sebi, već i boljim u odnosu na okolinu i druge ljude.

Kada svojoj okolini i ljudima oko sebe, pokažete da ste prema njima dobronamerni, naklonjeni i da imate pozitivan stav, ljudi će to prepoznati kao vašu vrlinu i ceniće vas, uživaće u vašem društvu, a to će uzročno posledično delovati tako, da sliku koju o sebi predstavite pred njima, oni spontano prenesu na vas.
Tada ćete sami sebe doživeti pozitivno i kao osobu koja vredi i ima puno vrlina, i ako ne odmah, vremenom i postepeno ćete početi i naučiti kako da verujete u sebe.

Vera u sebe je osećaj koji će vam pomoći da mnogo lakše i stabilnije donesete mnoge važne odluke u svom životu. Kada verujete u sebe nećete se kolebati i biti nesigurni, a na taj način mnogo lakše, brže i jednostavnije ćete postizati uspehe.
Ipak, u svakom trenutku, trudite se da vera koju imate u sebe bude opravdana. Nemojte sebe veličati u sopstvenim očima i očekivati takvu sliku u očima drugih, ako to nije opravdano.

Koliko god da ste sigurni i da verujete u sebe, sačuvajte skromnost i prizemnost kao vrednost ličnosti i sopstvenu vrlinu. Skromnost i prizemnost, sačuvaće to da u životu budete realni i da ne napravite greške kao posledicu nerealnog i precenjenog doživljaja sebe.

Povezani tekstovi:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close