Vrste i nacini korekcije uha (otoplastika)

20 Jun

Otoplastična operacija se izvodi pod lokalnom anestezijom u mogućem dodatku sedacije ili pod opštom anestezijom kod mlađih pacijenata.

Prevashodno tome, hirurg će da izvrši merenje širine i visine ušne školjke, kao i ugao pod kojim će se korigovati, zadnji razmak od ivice usne školjke – sa ciljem da oba uha budu simetrična na obe strane glave.

Ponekad je moguće izvršiti korekciju ušiju i bez incizije – u blažim slučajevima hirurg će da koristi injekcije kako bi modelirao ušnu školjku i povratio prirodniji i skladniji izgled.

otoplasticna-operacija

Načini korekcije izgleda uha

  1. Postoji više načina da se uradi korekcija hrskavice. Jedan od njih je zašivanje hrskavice u zadnjem delu uha koje ima ulogu kontraindikatora, te se hrskavica vraća u poželjni oblik. U ovom slučaju moguće je raditi više i manje invazivne zahvate. Moguće je smaknuti kožu pozadine uha da bi se pristupilo hrskavici, a takođe postoje metode gde se ne skida koža i gde hrskavica ne biva tako izložena.
  2. Stenstrumova tehnika anteriorne abrazije, podrazumeva abraziju prednjeg dela uha i hrskavica po Gibsonovom principu treba da se povije unazad, nasuprot uglu klempavosti. Hrskavica se povija u željenom smeru, ka strani netaknutog perihondrijuma.
  3. Tehnika potpune incizije, odnosno vrši se sečenje tkiva duž neophodne linije, potom se fiksira ugao hrskavice i posebnim koncima se zašije (posebni konci se koriste kako bi se izbegao neprirodan izgled).
  4. Hirurg će smanjiti ugao klempavosti između centralnog udubljenja (concha auricularis) i mastoidnog procesa za -25 stepeni, potom će fiksirati uho koncima ušivenim u deo između centralnog udubljenja i mastoidne fascije.

Postoji još nekoliko načina da se koriguje hrskavica uha, međutim najveći problem u otoplastici predstavlja repozicioniranje ušne školjke. Jer ukoliko repozicionirate spoljašnje uho za njegove dve trećine i ako uho ne promeni svoju konturu i dalje, mora se fiksirati (poviti) unazad. U ovom slučaju mogu da nastanu dodatni deformiteti, te se najefektivnijom tehnikom rada smatra Gosainova tehnika ili neka slična njoj gde hirurg vrši inciziju središnjeg dela ušne školjke pomoću hvatanja centralnog udubljenja i, vraćajući ga unazad, fiksira uho pod željenim uglom.

Postoje i druge tehnike korigovanja izgleda ušiju i sve su zavisne od slučaja do slučaja.

Vrste korekcije uha

  • Augmentacija uha odnosi se na mikrotiju (nerazvijena ušna školja) i anotiju (prevelika ušna školjka) gde se dodaju strukturni elementi kako bi se nadomestilo tkivo koje nedostaje. U tom slučaju je neophodno uzeti deo materijala sa nekog drugog dela tela da bi se nadomestilo na novonastali deo uha. Ovo se obično vrši uzimanjem hrskavice (articular cartilage) ili sa grudi.
  • Pinback uha – otopleksija koja ima za cilj da poravna klempave uši uz glavu. Hirurg stvara mali rez iza spoljašnjeg uha, te u povijenom antiheliksu stvara mali tunel. Ovim se dolazi do efekta da, ako se ušna školja opusti unapred, centralno udubljenje će se povući unazad ka glavi.
  • Smanjenje uha je ponekad neophodno i zahteva odstranjivanje dela uha. Ožiljci se skrivaju u prirodnim linijama (brazdama) ušnog tkiva.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i veoma je uopšten zarad kompleksnosti teme. Korekcija ušiju se smatra jednostavnijom hirurškom operacijom i period za njen oporavak je veoma kratak, već nakon 7 dana možete da se vratite svome poslu, školi…

Izvor: Plasticna hirurgija

Povezani tekstovi:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close