Nekoliko razloga zasto je vazno maloj deci citati knjige

3 Feb

Razvoj jezika kod mališana je usko povezan sa njihovim intelektualnim i emocionalnim razvojem. Svaki posvećen roditelj, kada je u pitanju razvoj njegovog deteta, u želji da u svojoj ulozi bude što uspešniji, traga za efikasnim načinima za postizanje što je moguće boljih rezultata.

Danas su nam lako dostupne informacije o mnogobrojnim teorijama razvoja uz koje su dodati i razni praktični saveti. Međutim, oni mogu negativno da utiču na roditelje, koji često umeju da opterete sebe brojnim zadacima vezanim za stimulaciju razvoja njihovog deteta.

U vrtlogu dinamičnog života prožetog konstantnim osećajem nedostatka vremena i željom da budemo najbolji mama i tata, dobro bi pre svega bilo usporiti. Za promenu, pokušajte da se jednostavno samo zaigrate sa detetom i često mu pročitajte priču koja je prilagođena njegovom uzrastu i njegovim interesovanjima.

Nekoliko razloga zasto je vazno maloj deci citati knjige

Podelite sa njim doživljaj čarobnog sveta bajki i zajedno iskusite svakoga dana bar jednu književnu avanturu. Na ovaj način ćete detetu usaditi ljubav prema knjigama i čitanju. A ta će ljubav itekako doprineti razvoju radoznalosti i mašte kod deteta.

Zašto je važno čitati detetu?

Za pravilan intelektulani razvoj deteta su izuzetno važni faktori sredina i međuljudski odnosi.  Ovi činioci isto tako su značajni i za razvoj jezika. Tesna povezanost razvoja jezika i intelekta je mnogo puta potvrđivana kroz istraživanja.

Period kada je poželjno krenuti sa čitanjem je već od šestog meseca, kada bebe počinju da reaguju na tonalitet i način govora i da razlikuju uobičajeni govor od oponašanja različitih likova ili, na primer, životinja. Čitanje detetu na ranom uzrastu doprinosi ne samo bogaćenju rečnika, već i uspostavljanju efikasne samokontrole nad kognitivnim procesima. Pre svega nad pamćenjem i mišljenjem i uspešnijem razvoju intelekta uopšte.

Blagodeti čitanja odgovarajućih sadržaja detetu su i u tome što se kroz interakciju koja se pri tome odvija između deteta i roditelja učvršćuje emocionalna veza između njih i pri tom se doprinosi socijalizaciji deteta. Kroz priče i diskusiju o poukama koje one nose deca uče o međuljudskim odnosima i grade sistem vrednosti.

Načini čitanja detetu

Postoje dva načina na koje možete čitati detetu. Prvi se ogreda u opisivanju ilustracija prilikom čitanja, pri čemu se koristi što veći broj opisnih prideva. Preporučljiv je za decu u najranijem uzrastu, kada je njihov fond reči još uvek jako skroman.

Drugi način na koji se čita detetu je fokusiran na diskusiju koja sledi nakon čitanja. Roditelji tada razmenjuju mišljenja sa detetom i moraju biti jako strpljivi i skloni da na razumljiv način detetu pružaju objašnjenja. Ovakva metoda je jako efikasna, ali je pogodna za decu na višem stepenu kognitivnog razvoja, onda kada mališan u komunikaciji koristi veći fond reči.

6 pravila za razvoj jezičkih sposobnost kod dece

  1. Roditelji pre svega treba da stvore okruženje koje podstiče razvoj jezika. To znači da u komunikaciji treba koristiti što više reči, gramatički ispravne i potpune rečenice. Poželjno je postavljati više pitanja, a kloniti se zapovesti i naredbi. Isto tako, značajno je izbegavati kritiku i obraćanja detetu koja zatvaraju komunikaciju.
  2. Dete svakodnevno treba da čuje što je moguće veći broj pojmova. Pri tome treba imati na umu da dete uglavnom usvaja reči onda kada razume njihovo značenje.
  3. Govorite pravilno i razgovetno, jer se istovremeno sa učenjem reči usvajaju i gramatička pravila.
  4. Pridobiti i održati detetovu pažnju je osnovni preduslov za uspešno usvajanje novih sadržaja. Dakle, deca sa lakoćom uče ono za šta su trenutno zainteresovana. Zato je važno pratiti detetovu aktivnost i koristiti svaku priliku za učenje novih pojmova u vezi te aktivnosti ili objekta kojim mališan manipuliše u datom trenutku.
  5. Roditelj treba da bude dostupan detetu i da održava aktivnu komunikaciju. To će najbolje postići ako kod sebe neguje konstantnu strpljivost i responzivnost na detetova pitanja i reakcije. Ovde treba izričito naglasiti činjenicu da gledanjem crtaća i ostalih dečjih sadržaja na televiziji deca ne mogu uspešno da razvijaju jezičke sposobnosti. Razlog tome je izostanak povratne informacije usled nepostojanja interakcije.

I na kraju ono najvažnije

Razvoj jezika i intelekta kod vašeg mališana zavisiće i od toga koliko ste prisutni i aktivni u detetovoj svakodnevnoj igri. Budite junak iz priče, zli vuk ili hrabri vitez, narator ili istraživač i pustolov.

Budite uvek tu da zajedno sa detetom osvojite čudesne svetove u koje vas knjige i dečja mašta mogu odvesti.

Povezani tekstovi:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close