Karakteristike nosa kao potreba njegove korekcije

12 Oct

Rinoplastika je hirurški metod korekcije (oblikovanja) veličine, forme i funkcije nosa.

Uz pomoć rinoplastike nos biva ili veći ili manji, pod većim ili manjim uglom, prćastiji ili zaobljeniji. Rinoplastikom se otklanjaju i ostali estetski problemi kao što je otklanjanje kvrga, ožiljaka ili deformacija nastalih prilikom trauma (povreda) nosa.

Hirurška korekcija nosa

U zavisnosti od potrebe, tj. karakteristike nosa pacijenta, hirurg primenjuje neophodnu hiruršku metodu.

  • Postoji zatvorena rinoplastika gde se incizije (rezovi) prave unutra nosa kako bi ožiljci bili prikriveni sami od sebe, u ovom slučaju moguće je izvršiti manje korekcije nosa.
  • Sa druge stranke, pak postoji otvorena rinoplastika čiji sam naziv sugeriše na veću otvorenost rane. Ukoliko se odlučite za otvorenu rinoplastiku, hirurgu će biti lakše da izvrši operaciju i omogućiće mu se bolji i detaljniji pristup problemu.
  • U zavisnosti od karakteristika nosa, ali i (ne)kvaliteta prethodno urađene operacije nosa, primenjuje se sekundarna rinoplastika. Obično se vrši zarad kompleksnosti prvobitnog problema ili ukoliko problem predstavlja dodatni izazov

Karakteristike nosa i njihov uticaj na rinoplastiku

Kako bi hirurg odredio spremnost pacijenta da se podvrgne rinoplastičnoj proceduri, isti će klinički da proceni pacijenta kroz njegovu ili njenu medicinsku istoriju, tačnije – anamnezu. Anamneza pacijenta će pomoći prilikom određivanja stepena fizičke i psihološke spremnosti za operaciju ove vrste.

Od pacijenta se očekuje da opiše svoje nazalne teskobe i probleme kako funkcionalne, tako i estetske prirode – da kaže šta bi želeo/želela da promeni. Hirurg želi da zna sve simptome i vreme trajanja problema, kao i prethodne hirurške intervencije, alergije, lekove koje pacijent koristi i opšte zdravstveno stanje.

Karakteristike nosa bivaju određene kao specifične facijalne i nazalne osobine:

  • Vrsta kože
  • Postojeći hirurški ožiljci
  • Simetričnost/asimetričnost nozdrva i hrskavice sa licem

Određivanje problema pre korekcije nosa

Eksterne i interne nazalne pretrage fokusiraju se na anatomske trećine nosa kao što su: gornja sekcija, središnja sekcija i donja sekcija. Posebno se zapažaju njihove strukture, mere nazalnih uglova – projekcija sa licem, fizičke karakteristike nazofacijalne kosti i mekih tkiva. Interna evaluacija podrazumeva stanje nazalnog septuma, spoljne i unutrašnje nozdrve, turbinate, nazalnog dorsuma i vrha nosa. Hirurg koristi takozvani Cottle manevar kao principijalnu dijagnostičku tehniku pomoću koje se zapažaju nepoželjne konture unutrašnjosti nosa.

Ova tehnika se koristi kako bi se odredio protok vazduha pri udisanju. Ukoliko pacijent lakše udiše kada hirurg pomeri obraz, rezultat se smatra pozitivnim, odnosno potrebno je proširiti protok vazduha hirurškim putem. Pomenuta korekcija će takođe poboljšati unutrašnji ugao nazalne valve i  na taj način pacijent/pacijentkinja će normalno da udišu i izdišu vazduh. Ukoliko je rezultat negativan, potrebna su dodatna istraživanja problema kao i korekcija istog.

Povezani tekstovi:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close